Skip to the main content

Verkort reglement Butlercompetitie 2022

Reglement Verkort reglement Butler competitie 2022
 
Speelavonden Maandag : –  13 – 20 – 27 juni en 4 juli 2022.

Woensdag: – 15 – 22 – 29 juni en 6 juli 2022.

Inschrijven Uiterlijk 19.25  uur moet het loopbriefje zijn afgehaald, anders kan die avond niet meer aan de wedstrijd worden deelgenomen.
Afmelden Afmelden tot uiterlijk 17.30 uur bij:

Maandag: Alfons van den Boom – tel. 06-23011674

Woensdag: Jan Hermans – tel. 06-11312892 of

Tjeu Tinnemans: 06-22512256

Afmelden via mail of app kan uiteraard ook.

zie verder bericht over afmelden elders op deze site.

Indeling Er wordt gespeeld in twee  groepen van nagenoeg gelijke grootte. Gebaseerd op de eindstand blok II van de Parencompetitie 2022, waarbij promotie / degradatie is toegepast..
Invallen Spelen met een invaller van onze club is toegestaan.

De behaalde scores worden voor de berekening van de totaalscore voor beide oorspronkelijke paren volledig meegeteld.

Een paar dat gevormd wordt uit spelers uit verschillende groepen speelt in beginsel in de groep van de hoogst geplaatste speler;.

Indien een groep uit een oneven aantal paren bestaat kan door de T.C. een paar dat met een invaller speelt, voor die speelavond in een andere groep worden ingedeeld.

 

Score bij afwezigheid Een paar dat verhinderd is krijgt een voorlopige score gelijk aan het gemiddelde van de behaalde scores met een maximum van  0 Imp’s.

Er mag  maximaal 1  van de vier  avonden  worden gemist.

Afwezigheid op de laatste speelavond zal worden bestraft met een extra aftrek van  5 IMP’s.

 

Aftrek  bij afwezigheid zonder afmelding Wegblijven zonder afmelding zal worden beboet met een aftrek van 5 IMP’s

 

Einduitslag en winnaars De totaalstand van deze competitie wordt berekend door de gescoorde IMP’s  van alle (4) speelavonden op te tellen.

In elke groep is het paar dat in de gehele competitie het hoogste aantal IMP’s behaalt de winnaar.

 

DE TECHNISCHE COMMISSIE WENST U VEEL SUCCES.

Juni 2022.

Andere artikelen
AFMELDEN

AFMELDEN

AFMELDEN voor de speeldagen maandag en woensdag   Omdat het afmelden via de website...

16/02/2022 - Jan Stals
Reglement Parencomp. 2022 – Woensdag

Reglement Parencomp. 2022 – Woensdag

Aanvullend reglement Parencompetitie 2022 (Woensdag)   De competitie wordt gespeeld in...

15/02/2022 - Tjeu Tinnemans
Reglement Parencomp. 2022 – Maandag

Reglement Parencomp. 2022 – Maandag

Verkort Reglement parencompetitie 2022 – Blok I - Maandag Betreft afwijkingen c.q. aanvulling op...

14/02/2022 - Tjeu Tinnemans